Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)

Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)

Kalbin sağ kulakçığından sinüs düğümü dediğimiz yerden çıkan uyarılar, kalbin kulakçıkları ve karıncıkları arasında arasında yer alan atrio ventriküler düğümden geçtikten sonra yine karıncıklara yayılır. Böylece sinüs düğümünde üretilen elektriksel uyarı tüm kalp kası hücrelerine ulaştırılarak kalbin kasılma olayı gerçekleşir. Birçok nedenle kalbin normal olan bu uyarı ve ileti sisteminde aksaklıklar olabilir. Bazen kalpte doğuştan olan ek yollar bu uyarı ve ileti sistemini etkileyerek hızlı kalp atışlarına yani taşikardi denilen duruma sebep olabilirler. Bazen de kalbin herhangi bir yerinden çıkan ve sinüs düğümünün denetimi dışındaki uyarılar taşikardiye sebep olabilir. Elektrofizyolojik çalışma (EPS) kalp kateterizasyonu veya koroner anjio gibidir. Kateterin kalp içindeki pozisyonunu izlemek için işlem kateter laboratuarlarında x ışınları ile çalışarak yapılır. Çoğunlukla hastanede 1 gün yatmayı gerektirir. Fakat duruma göre hasta, aynı gün içinde çıkabilir. İlaçların kullanımı ve kullanılan ilaçların hangilerine devam edilmesi gerektiği doktora sorulmalıdır. Kateter çoğunlukla sağ kasıktan yerleştirilir ancak EPS’nin özelliğine göre bazen birden fazla kateter yerleştirilir. İşlem EPS’nin yapılış amacına göre 20-30 dakikadan 2-3 saate kadar çıkabilir. Kateter kalbin değişik yerlerinde iken görüntüler kayda alınır. EPS ile kalbin elektrik sistemi ve iletim yolarının fonksiyonu kontrol edilebildiği gibi bazen de elektriksel uyarımlar verilerek aritmi oluşup oluşmadığına da bakılabilir. Özellikle anormal ileti yollarının varlığında veya anormal uyarıları çıkaran odakların bulunduğu durumlarda aynı anda ablasyon da yapılabilir. Ablasyon ile bu bölgeler radyofrekans enerji ile ortadan kaldırılır böylece tanı ve arkadan tedavi birlikte yapılabilir.