Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Kateter Ablasyonu

Kateter Ablasyonu

Kateter ablasyonu, radyo dalgaları verilerek yapılan ritim bozukluğu tedavisidir. Kateter ablasyonu ilaçlarla kontrol altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların ömür boyu ilaç almayı istemediği durumlarda uygulanır. Ritim bozukluğu bazı durumlarda hayati tehdit oluşturacak kadar önemli olabilir. Böyle durumlarda doğrudan kateter ablasyon uygulamasına geçilmesi gerekebilir. Kateter ablasyon işlemi temelde lokal anestezi ile iğne giriş yerleri uyuşturularak, bazı durumlarda ise hastayı genel anestezi ile uyutarak yapılabilir. İşlem sırasında hastanın kendisini rahat hissedebilmesi için sakinleştirici ilaç yapılabilir. Ancak genel anestezi yapılmasına gerek yoktur. Uygulamadan sonra hastanın birkaç saat bacaklarını oynatmadan yatması gerekir. Kateter ablasyonu ile kalbin hızlı atma (taşikardi) şeklindeki ritim bozukluklarının tedavisinin başarı olasılığı, tedavisi hedeflenen çarpıntının türüne, kalbin varolan elektrik sistemindeki kısa devrenin yerine göre bizim hastanemizde %98 civarındadır. Başarılı uygulamalar sonucunda birçok hasta ömrünün sonuna kadar sıkıntılarından kurtulmaktadır. Fakat ritim bozukluğunun türüne göre de çarpıntının uygulamadan sonra tekrarlama olasılığı değişiklik gösterebilir. Bu olasılık bizim loboratuvarımızda % 2’den azdır. EPS/ ablasyon işlemi genel olarak güvenli bir işlem olup komplikasyon oranı %1’in altındadır. Kendi hastanemizde komplikasyon oranı % 0.1 civarındadır.