Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

ASD ’nin (Atrial Sertal Defekt) Kapatılması

ASD ’nin (Atrial Sertal Defekt) Kapatılması

Doğumsal kalp deliklerinin en sık görülenlerinden birisi de atriyal septal defektlerdir. Bunlar kalbin kulakçık dediğimiz üst sağ ve sol boşluklarını birbirinden ayıran duvarda bulunan deliklerdir. Bu kalp delikleri bulunduğu yere göre farklı farklı isimlendirilir, sinüs venosus tip, sekundum tip ve primum tip olarak adlandırılır. Ayırıcı duvarın orta kısmında bulunan ve sekundum tip diye adlandırılan delikler genellikle daha fazladır. Genel olarak hastaya olan etkileri ve tedavileri açısından ASD’ler ağır ve korkutucu kalp hastalıkları değillerdir. Hasta çok uzun yıllar hiçbir sıkıntı hissetmeyebilir ve tesadüfen saptanabilirler veya dikkatli bir kalp muayenesinde bazı bulgulardan şüphelenilerek yapılan ekokardiyografi gibi diğer tetkiklerle tanı konulabilir. Hastalığın tanısı ekokardiyografi ile kesin olarak konulur, tanının netleştirilmesi için bazen TEE (trans özofagial eko) denilen yemek borusundan yapılan ekokardiyografi de kullanılabilecek tanı yöntemlerindendir. ASD’nin tedavisi, büyüklükleri ve tutucu kollarının varlığına ve yapısına göre, ASD kapatma cihazları ile anjio yoluyla ameliyatsız yada cerrahi olarak ameliyatla kapatılırlar. ASD’nin ameliyatsız tedavisinde şemsiye tekniği denilen bir yöntemle uygulama yapılır. Şemsiye tekniği ile tedavi son yıllarda cerrahi müdahaleye alternatif olarak Perkütan yoldan (cilt üzerinden) girilerek yapılır. Kalp deliğini kapatmak için kullanılan cihaz var olan deliğin her iki tarafında da sanki bir şemsiye yerleştirilmiş gibi bir görüntüye sahiptir. Yalnız perkutan yoldan tedavi sekundum ASD defektlerinde mümkündür. ASD’nin tedavisinde şemsiye tekniğinin kullanımı hastaya bazı avantajlar sağlamaktadır. Şemsiye tekniği ile kalp deliğinin kapatılmasında başarı oranı cerrahideki gibidir, komplikasyon dediğimiz istenmeyen olay oranı ise cerrahi ye göre %5 daha düşüktür. Hastanın hastanede kalış süresi kısadır, hasta 2 gün içinde normal günlük yaşantısına döner. 3-4 hafta içinde de ağır eforlar yapabilir. ASD’nin kapatılmasında şemsiye yöntemi ile tedavi tüm ASD hastalarında uygulanamamaktadır. Eğer ASD cihazla kapatılamayacak kadar büyükse, uygulama yapılacak hastanın kalbinin anatomik yapısı uygun değilse, hastanın damar yapısı cihazı taşıyan kateter sistemini taşıyamayacak kadar ince ise, vücudun herhangi bir yerinde aktif infeksiyon varsa (infeksiyon tedavi edildikten sonra),hastanın kalp içi pıhtısı varsa, ameliyat gerektiren başka bir kalp hastalığı varsa, Aspirin almasına engel durumu veya kanama bozukluğu varsa bu tip ASD hastalarına işlem uygulanamamaktadır.