Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Femoral (Kasıktan Anjio) Anjiografi

Femoral (Kasıktan Anjio) Anjiografi

Anjiografi, harhangi bir damar sisteminin görüntülenmesi, Damardaki kan akımının nasıl olduğu damarda darlık, tıkanıklık gibi sorunların olup olmadığının araştırılması demektir. Vücudun tüm damarları için anjiografik işlemler yapılabilir. Bunlardan kalp damarlarını araştırmak için yapılana koroner anjiografi denir. İşlemin yapılmasında kasık (femur) bölgesi kullanılıyorsa bu femoral anjio olarak isimlendirilir. Anjio Radial(bilek) ya da Brachial (dirsek) bögelerinden de yapılabilir. Anjio kasık bölgesinden yapıldığında sağ yada sol kasık damarı kullanılabilir. Ülkemizde ve dünyada eğer bir problem yoksa genellikle sağ kasık atardamarı tercih edilmektedir.