Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Kalp Yetmezliği Pilleri (Bi-Ventriküler Pacemaker)

Kalp Yetmezliği Pilleri (Bi-Ventriküler Pacemaker)

Kalbin kanı yeterli miktarda vücuda pompalayacak durumda olmaması, organlara yeterli miktarda oksijen ulaşmaması sonrasında fiziksel çalışma kapasitesi azalır. Böyle bir durumda kronik kalp zayıflığı da denilen kalp yetmezliği söz konusudur. Kalp yetmezliği en sık görülen kalp hastalıklarındandır. (Bi-ventriküler pace maker CRT CRT-D) kalp pilleri özel olarak konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu tedavi, kardiyak resenkronizasyon tedavisi olarak da isimlendirilir. Kalpteki elektrik tedavisinin şimdilik son uygulaması olan kardiyak resenkronizasyon tedavisi, kalp yetersizliğini iyileştirilmesinde, özellikle kalp yetmezliğinin bazı türlerinde uygulama ile iyi sonuçlar alınmaktadır. Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde özel bir kalp pili veya defibrilatör (ICD) takılmaktadır. Bu, sağ ve sol ana kalp boşluğundayani ventrikülde birer elektrot üzerinden elektriksel uyarı iletilmekte ve her iki ventrikülün senkronizasyonu sağlanmaktadır. Böylece kalbin pompalama fonksiyonu iyileştirilmektedir. Bir çok hasta böyle bir uygulamadan sonra kendisini daha iyi hisseder performans ve yüklenme kapasiteleri daha yüksek olup, hastane de tedavi edilme ihtiyaçları azalmaktadır. CRT implantasyonunun uygulama süresi yaklaşık 1-2 saat olup sürenin uzaması ya da kısa olması çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Süreyi uzatan en önemli nedenlerden biri uygulaması yapılacak cihazın tipidir. CRT cihazınızın tipine bağlı olarak kalbinize bir, iki veya hatta üç tane elektrot takılabilir. Defibrilatörlü bir CRT sistemi uygulaamasında (CRT-D) bu üç elektrottan en az bir tanesi "defibrilasyon" veya "şok elektrotudur". Bu, kalbinizin defibrilasyona ihtiyacı olması durumunda elektrik şokunun iletildiği teldir. Kalbinizin yavaş çarpması durumunda kalbi denetlemek veya uyarmak için gerekirse başka elektrotlar da yerleştirilir.En optimal sonucu alabilmek için elektrotların kalpte en uygun olan yerlere yerleştirilmesi gerekir.Bu yüzden uygulamada en çok zamanı almaktadır. CRT imlantasyonunda elektrotların pozisyonu ve fonksiyonu test edildikten ve değerlendirme sonucunu olumlu bulduktan sonra CRT-D(defibrilasyon fonksiyonlu ) veya CRT-P (defibrilasyon fonksiyonu olmayan) cihazını yerleştirmek için cilt altında cep açılır. CRT cihazlarının çoğu çok ince olduğundan normalde cilt yüzeyinde fazla kabarıklık oluşturmazlar. Cihaz yerleştirildikten sonra cep dikilerek kapatılır. CRT’nin kalbin pompalama etkinliğini iyileştirdiği, kalp yetmezliği ile ilgili şikayet ve belirtileri azalttığı gösterilmiştir. Bu piller de diğer kalp pilleri ile aynı şekilde göğüs duvarına yerleştirilir. Ancak her kalp yetmezliğinde bu piller önerilmez, hastaya uygulanabilmesi ve hastanın yarar görmesi için bazı şartlar gereklidir. Bu kalp pilleri kalbin senkron kasılmasının bozulduğu kalp yetmezliği hastalarında kullanılır. Ayrıca, ani kalp ölümü riski yüksek olan kişiler için bir defibrilatörle kombine edilebilir.