Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

PDA'nın (Patent Ductus Arteriosus) Kapatılması

PDA'nın (Patent Ductus Arteriosus) Kapatılması

PDA (patent Ductus arteriosusu) anne karnında kalpten çıkan iki büyük atardamar arasındaki açıklığın doğumdan sonra da kapanmayıp açık kalmasıdır. Bu köprü damar, doğum sonrasında hayatın normal akışı içerisinde genel olarak ilk hafta içinde kapanır ve herhangi bir soruna yol açmaz. Ancak zamanından önce doğan (prematür) bebeklerde ve bazen normal zamanında doğan ve sağlıklı olan bebeklerde çeşitli sebeplerle kapanmayabilir. PDA’nın kapanmadığı durumlarda PDA’nın büyüklüğüne göre hiç problem yaratmayacağı gibi bazı vakalarda kalp yetmezliğine ve ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Doğum sonrası kapanmayan bu açıklık yüzünden vücuda gitmesi gereken temiz kanın bir kısmı akciğerlere gider. Bu durum bir taraftan akciğer atardamarında basınç yükselmesine sebep olurken, diğer taraftan artan kan akımı kalbin daha fazla çalışmasına ve daha fazla yorulmasına neden olur. PDA’da tanı açıklığın küçük olduğu vakalarda genellikle muayene sırasında üfürüm duyulması ile tesadüfen konulur. Büyük açıklığı olan bebeklerde emerken aşırı terleme, hızlı nefes alıp verme, emme sırasında yorulma yeterli kilo alamama ve dikkati çeker. Tanı, muayene sırasında üfürüm duyulması ile ve kalp yetersizliği bulgularını belirleme ile konur. Bu hastalarda zatüre, bronşit, gibi akciğer hastalıkları da sık görülür. Bu hastaların bir kısmın da asıl sorun akciğer enfeksiyonu tedavileri ile kısmen düzelmekle birlikte, aslında asıl sorunun üstü örtülerek kesin tanı konulmasının gecikmesine de neden olabilmektedir. Kesin tanı yapılan iyi bir muayene ve ekokardiyografi ile konulur. Kendiliğinden kapanmayan vakalarda, tedavide ilk seçenek kateter vasıtasıyla açıklığın coil veya şemsiye ile kapatılmasıdır. Açıklığın çok geniş olduğu hastalarda cerrahi yöntem tercih edilir. Patent duktus arteriosus hastalığının da tedavisi oldukça yüz güldürücüdür ve riskleri son derece azdır, dolayısı ile günümüzde artık korkulan bir hastalık olmaktan çıkmıştır.