Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti (PTCA) Stent

Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti (PTCA) Stent

1980 yılları başlarından itibaren halk arasında balon tedavisi olarak bilinen PTCA ve stent işlemi günümüzde giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem ile daralan kalp damarı içerisine 1,5-4mm genişliğinde balonlarla açma işlemi yapılıp çoğunlukla da arkasından damarın çapına uygun stent adı verilen çelik koruyucular yerleştirilir. Stentler ilaçlı ve normal olmak üzere 2 gruba ayrılabilir. İlaçlı stentler çelik üzerine yerleştirilen polimer adı verilen kimyasal üzerine özel ilaçlar emdirilerek yapılırlar. Bu stentler üzerindeki ilacı aylar içerisinde yavaş yavaş verir. Bu ilaçlar sayesinde stentin yeniden tıkanması önlenmiş olur. Buna rağmen stent yine de %10 oranında tıkanabilir. Bu tıkanma oranı normal stentlerde %30-40 civarındadır. Görüldüğü gibi stentler damarı açmakla birlikte yeniden tıkanma (re-stenoz) en büyük dezavantajlarıdır. Stent tıkanması durumunda eski stent yerinden çıkartılmaz içerisine yeniden stent takılır veya bu mümkün olmazsa by-pass operayonuna gidilir.