Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Ritim - Tansiyon (24 Saat Holter) Testi

Ritim - Tansiyon (24 Saat Holter) Testi

RİTİM HOLTER Kalp atışlarının, 24 saat boyunca taşınabilir bir aletle kaydedilip daha sonra bilgisayar yardımı ile EKG haline dönüştürülmesidir. Böylelikle ritim bozukluklarının tanısında anormal ritmler, ekstra atımların yanısıra EKG deki iskemiye işaret edebilecek değişikliklerin tespitinde, ritim veya damar hastalıklarında tedavinin etkilerini izlemek amaçlı,şikayet oluşturmayan kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinin değerlendirilmesinde,hastaların bazı şikayetlerinde özellikle bayılmada şikayetlerin kalp ile ilgili olup olmadığının araştırılmasında da takılabilir.Ritim holter kemere takılabilen cep telefonu gibi bir cihazdır. Elektrotlar aracılığı ile göğse bağlanır. Kalp atımlarının uzun süreli kayıt edilmesi ile ritim bozuklukları ve gün içinde kalp hızının en yüksek ve en düşük değerleri saptanabilir, böylece hastaya en uygun tedavi şeklinin belirlenmesinde ritim holter önemli bilgiler sağlamaktadır. TANSİYON HOLTER Tansiyon holter kola takılarak kan basıncının belli aralıklarla otomatik olarak ölçülüp kaydedilmesini sağlayan ve sonra bunun dökümünü veren bir cihazdır. Tansiyon holterin hangi aralıklarla ölçüm yapılacağı belirlenir. Programlanan aralıklarla örneğin15-30-45 dakika veya 1saatlik aralarla cihaz takılan kişi uykudayken bile otomatik ölçümler yapılmış olur. Bu taşınabilir tansiyon ölçüm aletinin 24 saat süreyle hastanın üzerinde takılı kalması gerekir. Beyaz önlük hipertansiyonu olduğu düşünülen hastalarda, hipotansif veya hipertansif ataklar tarifleyen hastalarda, ya da nadiren de olsa verilen ilaçların etkinliğini ve tedaviye cevabını değerlendirmek için de takılır. Kişinin özellikle Uykuda tansiyonunun nasıl olduğu konusunda aydınlatıcı bilgiler verir.