Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

Septal Ablasyon

Septal Ablasyon

Hipertrofik kardiyomiyopati denilen kalp kası kalınlaşması, kalbin sağ ve sol karıncıkları arasındaki bölmenin ( septum ) genetik nedenlerle kalınlaşması hastalığına denir. Bu kasın kalınlığı normalde 11mm’yi geçmemekle birlikte, bu hastalıkta 13mm’den 60mm’ye kadar varan kalınlaşma olabilmektedir. Bazı hastalarda, hasta özellikle yemek sonrası hareketlerinin kısıtlandığında, tok karnına merdiven ya da yokuş çıkamadığından yakınır. Efor yaptığında göğüs ağrısı nefes darlığı ve baygınlık hisseder. Kalınlaşan kalp kası kalbin vücuda kan pompalamasına engel oluşturur. Bazı hastalarda ise ilk belirti kalp ritminde bozukluktur, bu kalpte tekleme tarzında olabildiği gibi, hızlı ve düzenli atış tarzında da olabilir. Bazen de ilk belirti ani kalp durması ve ölüm olabilmektedir. Kalple ilgili Sporcu ölümlerinin üçte birine yakının da neden bu hastalıktır.Kalınlaşan kalp kasına bağlı olarak hastanın yakınmalarının ilaçla giderilemediği durumlarda eskiden tek seçenek açık kalp ameliyatı ile kalınlaşan adelenin kesip çıkarılması idi. Günümüzde artık bu adele kalınlaşmasına cerrahi olmayan yolla, yani kasıktan girilerek kateter yardımı ile çözüm bulmak mümkün olmaktadır. Kasıktaki atardamardan girilerek kalbi besleyen koroner damarlara ulaşılmakta, kalınlaşan ve kalbin rahat boşalmasına engel olan adeleyi besleyen damar saptanarak, bu damarın içine mikroembolizan madde verilmektedir. Öncelikli olarak hastanın kalbine ultrason ile bakarak kalınlaşan adeleyi besleyendamarın hangisi olduğu boyar madde verilerek araştırılmakta,uygun damarın bulunmasından sonra balonun içiden alkol verilerek bu damar tıkanmaktadır. Aşırı kalınlaşan adalenin beslenmesi engellendiği için adele giderek incelmekte ve hastanın yakınmaları kaybolmaktadır. Hastanın hastanede kalma ve işe dönme süresinin kısa olması, kalbin durdurularak pompaya bağlanma sürecinin olmaması ile açık kalp cerrahisine alternatif olan bu yöntem artık giderek daha fazla hasta tarafından tercih edilmektedir. Bu teknik dünyada uygulana bir tedavi tekniğidir. Türkiye’de ise uygulamaya başlama süresi oldukça yenidir. Bu güne Türkiye de iki vaka bu teknik ile şifa buldu. Biz de ‘Kontrollü kalp krizi geçirtilerek tedavi tekniğini uygulayarak Türkiye de üçüncü vakayı şifaya kavuşturduk.