Ketojenik Beslenme
KARDİYOLOJİ

VSD'nin (Ventriküler Septal Defekt) Kapatılması

VSD'nin (Ventriküler Septal Defekt) Kapatılması

VSD (Ventriküler Septal Defekt) Kalbin karıncık dediğimiz alt gözlerini birbirinden ayıran duvarın herhangi bir yerinde olan deliklerdir. Ventrikül dediğimiz kalbin iki karıncığı arasındaki bölmede bir delik olması ve kalbin daha yüksek basınçlı olan sol tarafından, daha düşük basınçlı olan sağ tarafına fazla miktarda oksijenden zengin kan geçmesi anlamına gelir. Bu nedenle daha önce akciğerler tarafından oksijenden zengin hale getirilmiş kan akciğerlere geri pompalanır. Bu sebepten dolayı akciğerlere giden kan akımı ve akciğer atardamar kan basıncı artar. Kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır ve kalp büyümesi dediğimiz sonuç ortaya çıkar. VSD doğumsal kalp hastalıkları arasında en sık rastlanılandır. Canlı doğumların binde 2-3ü gibi bir oranda görülür. İzole olabileceği gibi bir çok kompleks doğumsal kalp hastalığının bir parçası olarak da bulunabilir. VSD, septum dediğimiz ayırıcı duvardaki yerine göre temel olarak bazı isimlerle ifade edilir. 1- Perimembranöz 2- Musküler 3- Doubly committed juxta arterial tipler. İzlenen bulgular, VSD nin genişliği ile doğrudan ilişkilidir ve doğumdan sonra birkaç hafta içinde ortaya çıkmayabilir. Delik ne kadar büyükse etkileri o ölçüde önemli olur. Geniş VSDli çocukların büyüme ve gelişmeleri normalden geri kalabilir.VSD de orta ve büyük delikler önem arz eder. Çocukta aşırı terlemeden tutunda kalp yetmezliğine varan etkilere yol açabilir. VSDler de tanı çoğu zaman erken dönemde neden oldukları muayene bulguları ve sebep oldukları etkilerle tespit edilir, kesin tanı ise ekokardiyografi ile konulur. VSD de anjiografi ile deliğin büyüklüğü, akciğer damar basıncı, sağ ve sol karıncık arasında olan kan geçiş miktarı hesaplanabilir. Yine gerekirse aynı seansta Anjiografi ile, uygun büyüklük ve yaştaki bazı VSDler kapatılabilir. Orta ve büyük VSDlerin çoğunun kapatılması gerekir. Kapatılma yaşı deliğin büyüklüğü ve çocukta yapmış olduğu etkilere göre değişiklik gösterebilir, bazı VSDleri erken dönemde kapatmak gerekirken bazıları uzun süre takip edilir. VSDli hastalarda septumdaki delik küçük ise bu durumda kalbe binen yük daha az olur. Bu hastalardaki tek anormal bulgu kalpte bir üfürümün duyulması olabilir. Küçük delikler müdahale gerektirmeyebilir ve zaman içerisinde kendiliğinden kapanabilir. Küçük ve orta defektlerin zaman için kendiliğinden kapanma olasılıkları vardır. Kapatma işlemi cerrahi yol ya da bazı uygun yerdeki VSDler için anjio yoluyla kapatılabilir. Hastalığın seyri genel olarak sorunsuzdur. İyi ellerde yapılan girişimsel işlemler ve tedavi sonucunda düzenli bir takip ile yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkündür.